add_filter( 'wpseo_canonical', '__return_false' ); Công Nghệ Vn - CôngNghệVn.vn - Trang web chia sẻ thông tin, đánh giá về các vấn đề công nghệ số